Τοπικές εντολές σε συσκευή χώρις σύνδεση στο Διαδίκτυο

μέσω του Wi-Fi δικτύου ρύθμισης της συσκευής

Lefteris Chatzipetrou

Τελευταία Ενημέρωση 2 χρόνια πριν

Για λόγους ασφαλείας οι συσκευές δεν ανταποκρίνονται σε εντολές μέσω του τοπικού δικτύου με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όμως, επιτρέπεται η αποστολή εντολών ενώ είμαστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi δίκτυο που δημιουργεί η συσκευή κάποια λεπτά μετά την είσοδο της σε Setup mode. Τα πρώτα βήματα της διαδικασίας αναφέρονται εδώ. Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια αυτού του άρθρου μας ενδιαφέρει μόνο η σύνδεση στο AP της συσκευής και όχι η ρύθμιση του δικτύου. Προτείνεται η σύνδεση στο Wi-Fi δίκτυο της συσκευής να γίνει από laptop ή υπολογιστή με υποστήριξη Wi-Fi για λόγους ευκολίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κινητή συσκευή (tablet/smartphone).

Οι εντολές αποστέλλονται τοπικά με GET μέσω url της μορφής

Η λίστα των εντολών περιγράφονται στον οδηγό εντολών

Για παράδειγμα, εντολή RSET για ανάγνωση ρυθμίσεων:

Η διέυθυνση 192.168.4.1 είναι η διεύθυνση της συσκευής στο Wi-Fi Access Point της.

Τα κενά πρέπει να γίνονται encode με '+'. Πχ

Εντολές από LAN χωρίς την σύνδεση στο AP της συσκευής

Για να ενεργοποιήσουμε την δυνατότητα αποστολής εντολών από το τοπικό δίκτυο, μας ενδιαφέρει η ρύθμιση "iALC". Για την ενεργοποιήσουμε μπορούμε να στείλουμε την εντολή SET "iALC",1

Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από την εφαρμογή με την ρύθμιση "Επιτρέπεται έλεγχος από LAN"

Με την ρύθμιση "iALC" ίση με 1, μπορούμε να στείλουμε εντολές στο LAN, εφόσον γνωρίζουμε την IP της συσκευής:

Να σημειωθεί ότι με αυτή τη ρύθμιση, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο με την συσκευή έχει τον πληρή έλεγχο όχι μόνο ανάγνωσης των μετρήσεων, αλλά και αλλαγής ρυθμίσεων και του έλεγχου εξόδων

Οι συσκευές της HAM λειτουργούν μόνο με DHCP, παρ'ολα αυτά υπάρχουν μέθοδοι για να κλειδώσουμε τις διευθύνσεις IP με MAC Binding, το οποιό περιγράφουμε στο άρθρο εδώ

Την MAC Address της συσκευής μπορούμε να την πάρουμε με την εντολή STAT

Ρύθμιση Wi-Fi μέσω εντολών

Με τις μεθόδους που έχουμε δει ως τώρα, είναι δυνατόν να ορίσουμε το Wi-Fi δίκτυο της συσκευής μέσω της εντολής

Αλλαγή διακομιστή

Για να αλλάξουμε την διεύθυνση και το port του διακομιστή μας ενδιαφέρουν οι ρυθμίσεις "sS_AD" και "iS_PO"

Στην θέση του "server-address" χρησιμοποιούμε την διεύθυνση του διακομιστή που μπορεί να είναι domain πχ "hamsystems.eu" ή IPv4 πχ "192.168.1.35". Στην θέση του 9999 χρησιμοποιούμε το port του διακομιστή. Αν το domain ή η διεύνθυνση δεν υπάρχει, τότε η συσκευή δεν θα μπορεί να συνδεθεί και θα λειτουργεί σε κατάσταση "offline"

Κάποια χαρακτηριστικά όπως η τήρηση της ώρας, η τήρηση μετρήσεων συσσωρευτών (όπως για παράδειγμα είναι η ενέργεια) βασίζονται στην επικοινωνία με τον διακομιστή. Παρακάτω δίνονται οι παρακάμψεις αυτών των χαρακτηριστικών:

Ορισμός ώρας

SET "TIME",unix-timestamp-integer-utc

Ανάγνωση μετρήσεων

Οι συσσωρευτές βασίζονται στο διακομιστή για να "θυμηθούν" την τελευτάια τους τιμή. Εάν ο διακομιστής δεν έχει στείλει τελευταίες τιμές και η συσκευή δεν έχει στείλει τις μετρήσεις εκτός σύνδεσης, η εντολή READ δεν επιστρέφει δεδομένα μετρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή 

και να δούμε στο πεδίο "RR". Η τιμή 2147483648 σημαίνει ότι η μέτρηση είναι αδιευκρίνιστη

Μπορούμε να ορίσουμε τους συσσωρευτές με τρεις τρόπους.

Με τον έναν προστίθεται η μέχρι τώρα τοπική μέτρηση με την τιμή που στέλνουμε μόνο εάν δεν έχει πάρει ήδη τιμή από τον διακομιστή

πχ αύξησε την ενέργεια κατά 1000 (Joule)

Μπορούμε να παρακάμψουμε τον έλεγχο για το αν έχει οριστεί ήδη, με χρήση του

πχ αύξησε την ενέργεια κατά 1000 (Joule) ακόμη και να έχει οριστεί ήδη από τον διακομιστή

Τέλος, μπορούμε να ορίσουμε ακριβώς την τιμή που θέλουμε με

πχ ορισμός ενέργειας στα 1000 (Joule)

Ερμηνεία μετρήσεων

Η λίστα προδιαγραφών των μοντέλων συσκευών υπάρχει εδώ
Η λίστα προδιαγραφών μετρήσεων υπάρχουν εδω

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Σε 2 από 2 άρεσε αυτό το άρθρο

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; Στείλτε Μας Μήνυμα