Αναβάθμιση λογισμικού συσκευής

Πως να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής στην τελευταία έκδοση

Panos Alexopoulos

Τελευταία Ενημέρωση 6 μήνες πριν

Κάθε συσκευή HAM αποτελεί το αποτέλεσμα της συνένωσης και κοινής λειτουργίας δύο βασικών συστατικών στοιχείων που εντοπίζονται σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή, του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού (software).

Το σκέλος του λογισμικού μίας συσκευής HAM είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί το σύνολο εκείνων των εντολών κώδικα που δίνουν τη δυνατότητα σε μία συσκευή να πραγματοποιεί όλες τις λειτουργίες που σας προσφέρει η HAM, αυτές που γνωρίζετε και αξιοποιείτε. Το λογισμικό είναι μία ενιαία μορφή κώδικα που συγκροτήθηκε ήδη από τα πρώτα βήματα λειτουργίας των συσκευών HAM, χωρίς να παραμένει όμως στάσιμο, αλλά διαρκώς διορθώνεται, εξελίσσεται, και επιλύει ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν, με την εισαγωγή νέων εντολών στον υπάρχοντα κώδικα.

Ο τρόπος με τον οποίο μία συσκευή HAM με παλαιότερο λογισμικό, μπορεί να λάβει ένα νέο, αναβαθμισμένο λογισμικό, είναι η δυνατότητα "Αναβάθμισης Λογισμικού" που προσφέρεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της HAM. Παρακάτω θα αναλυθούν τα βήματα εκείνα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος, ώστε να αναβαθμίσει το λογισμικό μίας συσκευής HAM. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρακάτω διαδικασία μπορεί να γίνει αποκλειστικά από την πλατφόρμα της HAM για Η/Υ.

Προσοχή!

Η αναβάθμιση λογισμικού είναι μία διαδικασία που επεμβαίνει στην ουσία της λειτουργίας των συσκευών HAM. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να γίνεται ούτε αυθαίρετα, ούτε προληπτικά. Ένα νέο λογισμικό δεν είναι απαραίτητο ότι θα προσφέρει "καλύτερη" λειτουργία σε μία συσκευή, ούτε αποτελεί τη λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουμε στη λειτουργία της.

Για το λόγο αυτό η αναβάθμιση λογισμικού μίας συσκευής HAM, πρέπει ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΑΝΤΟΤΕ να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής ομάδας μας, έπειτα από επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Αυθαίρετες ενέργειες ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση της συσκευής.

Αναβάθμιση λογισμικού

1. Αρχικά, από την ενότητα "Συσκευές", επιλέξτε εκείνη τη συσκευή της οποίας το λογισμικό επιθυμείτε να αναβαθμίσετε και πατήστε "Περισσότερα".

2. Στην καρτέλα των ρυθμίσεων της συσκευής, πατήστε την ενότητα "Λογισμικό". Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε το παρόν λογισμικό της συσκευής προ αναβάθμισης. Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού και αν απαιτείται αναβάθμιση πατήστε στο πληκτρολόγιο του Η/Υ το αντίστοιχο πλήκτρο "F12", έτσι ώστε να εμφανιστεί η κονσόλα κώδικα και εντολών της ιστοσελίδας.

3. Πατώντας F12, θα εμγανισθεί το πάνελ πληκτρολόγησης εντολών. Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή, ώστε να εμφανισθούν τα ενσωματωμένα εργαλεία της σελίδας:

5. Στην ενότητα "Λογισμικό" θα εμφανισθεί η επιλογή "Αναβάθμιση". Πατήστε την επιλογή αυτή, ώστε να ξεκινήσει η αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πατώντας την επιλογή "ΟΚ" στο μήνυμα επιβεβαίωσης που θα εμφανισθεί.

6. Στο σημείο αυτό, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή έχει μπει στη διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού. Θα πρέπει να δείτε μία ένδειξη πραγματοποίησης αλλαγών, δίπλα από το κεντρικό όνομα της συσκευής. 

7. Όταν η συσκευή έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση λογισμικού, θα δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο κάτω αριστερά μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να ελέγξετε εάν το λογισμικό έχει αναβαθμιστεί από την καρτέλα του Λογισμικού που αναφέραμε παραπάνω.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Σε 0 από 0 άρεσε αυτό το άρθρο

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; Στείλτε Μας Μήνυμα